1006. Taburetter, ett par, av Ephraim Ståhl

Objektsbeskrivning
TABURETTER, ett par, gustavianska stockholmsarbeten, av Ephraim Ståhl (stolmakare i Stockholm 1794-1820/21), signerade ES, träskurna, svängd framsarg, dekor av hörnfleuroner, godronnerade och kannelerade ben, H-kryss, bemålade i pärlgrått; smärre lagningar