1001. Drottning Lovisa Ulrikas taburetter

Objektsbeskrivning
DROTTNING LOVISA ULRIKAS TABURETTER, ett par, högklassiga arbeten i tidigt rokoko av slottsverkstadskvalité, tillskrivna Johan Liung (hovbildhuggare anställd på Stockholms Slott från 1740), skulpterad dekor, sarger med centralt placerade rocailler med fältindelning, hörnen med bevingad ornamentik, volutformade benavslut samt klack, bemålade och bronserade, brännstämplad LV under drottningkrona (drottning Lovisa Ulrika), 55 x 42, höjd 46 cm; smärre skador.
PROVENIENS:
Drottning Lovisa Ulrikas privata egendom, sannolikt Drottningholm eller Svartsjö slott
hovintendent Gösta Stenmans samling, Stockholm
LITTERATUR:
Bukowskis Internationella, hösten 2004, jämför mycket snarlik taburett nr 923
Bo Vahlne: Frihetstidens inredningar på Stockholms Slott - Om bekvämlighetens och skönhetens nivåer, Stockholm 2012, jämför taburett sannolikt skulpterad av Johan Liung sidan 130, jämför samtida taburetter för Stockholms slott sidan 179 samt 423
Med Lovisa Ulrika kom också den moderna rokokon att introduceras på bred front i Sverige, genom slutförandet av Stockholms slott hade hovintendenten Carl Hårleman och överintendenten Carl Gustaf Tessin engagerat franska konstnärer och hantverkare att arbeta med inredningen av den nya kungaborgen. Slottsbyggnadsprojektet blev i många stycken avgörande för framväxten av en ny inhemsk generation konsthantverkare och konstnärer.
Innan det nya slottet stod färdig inreddes Lovisa Ulrikas bostadsvåning i Kungshuset på Riddarholmen, under ledning av Carl Hårleman och Carl Johan Cronstedt. För detta ändamål utfördes vackra sittmöbler i rokoko av hovschatullmakaren Samuel Pasch och ornamentbildhuggaren Johan Liung, vilka ännu idag delvis finns bevarade i Husgerådskammarens samlingar. Parallellt med dessa arbeten lät Lovisa Ulrika inredda Drottningholms slott som givits som gåva till henne efter bröllopet 1744.
Det skulpterade stolsträdet är av slottsverkstadskvalité och har troligen ingått i drottningens möblemang på Drottningholm eller Svartsjö slott. Sannolikt har de träskurna dekorerna utförts av hovbildhuggaren Johan Liung (1717-1787), som anställdes vid Stockholms slott 1740. Flertalet av de sittmöbler som beställdes efter Lovisa Ulrika och Adolf Fredriks förmälning skulpterades av Johan Liung och hans krets. Bo Vahlne lyfter i sin bok, Frihetstidens inredningar på Stockholms Slott, fram en taburett med ett formspråk som har likheter med Lovisa Ulrikas taburetter. Denna antas på goda grunder vara identiska med åtta taburetter utförda för Toilettekabinettet i Kungshuset, alla med bildhuggerier av Johan Liung.

Exportförbud

Ändringar