1885. Bruno Liljefors, Ejdrar flygande över skär

Objektsbeskrivning
BRUNO LILJEFORS
1860-1939
Ejdrar flygande över skär
Signerad B. L. Olja på duk, 114 x 171 cm.
På baksidan sterbhusstämpel.
PROVENIENS
Konstnärens sterbhus
Motivet är troligtvis hämtat från Bulleröarkipelagen i Stockholms skärgård öster om Nämdö längst ut i havsbandet, vilken Liljefors köpte 1908. Säljarna var den avlidne fiskaren och jägaren Carl Gustav "lång-kalle" Åkerlunds sterbhus samt den 80 årige Anders Söderbom. Förutom Bullerö, huvudö i arkipelagen, ingick i köpet 365 kobbar och skär (M. Hill, Bruno Liljefors. Mästarens blick, 1987, ss. 49-50). År 1894 hade Liljefors, Albert Engström, Axel Sjöberg, Acke, Prins Eugen och flera andra konstnärer på franskt manér bildat konstnärskoloni i Stockholms skärgård, på Östra Lagnö. Det var Liljefors första kontakt med skärgården. Han blev snabbt mycket fascinerad av den och förstod dess egenart. Att Liljefors hade ekonomiska resurser att köpa Bulleröarkipelagen berodde till stor del på att han två år tidigare vunnit sin första ekonomiska framgång. På en separatutställning hade han sålt tavlor för den då enorma summan 100.000 kronor. Liljefors intresse för Bulleröarkipelagen berodde framför allt på att han ville studera flyttfågelssträcken från Finland, som passerade just i de trakterna. Liljefors lät 1909 uppföra en stor ateljé och jaktstuga på Rävängen på Bullerö som fortfarande står som ett monument över honom. Det var här som det omtalade Bullerölaget hade sina sammankomster. Det bestod av Albert Engström och Anders Zorn, zoologen Gustaf Kolthoff, flygarbaronen Carl Cederström och några fler utvalda. De träffades till sjöfågeljakten om våren och till harjakten om hösten. Vid sjöfågeljakten hyrde Liljefors en ångbåt som fraktade ut hela sällskapet från Nybrokajen i Stockholm. Man stannade på Bullerö en vecka, då återvände båten och hämtade sällskapet. Till harjakten kom Anders Zorn traditionsenligt seglande i sin båt Mejt. Det blev både långa jaktdagar och sena kvällar i goda vänners lag med god mat och rikligt med dryck. Bruno Liljefors Bulleröepok slutade 1923, då han sålde arkipelagen till affärs- och tidningsmannen Torsten Kreuger, bror till Ivar Kreuger. Liljefors var då över 60 år och drog sig tillbaka till Täppudden i Dannemorasjön. Kreuger lät bygga ut jaktstugan på Bullerö och bjöd in ett flertal berömda filmstjärnor som Mary Pickford, Errol Flynn och Charlie Chaplin. Staten köpte Bulleröarkipelagen 1967. Bulleröarkipelagen är idag naturreservat och har uttökats att omfatta omkring 900 öar, kobbar och skär. Den förvaltas sedan 1984 av skärgårdsstiftelsen.

Ändringar
Möjligen förstärkt eller senare signatur.