1837. Helmer Osslund, Höst vid Ångermanälven

Objektsbeskrivning
HELMER OSSLUND
1866-1938
Höst vid Ångermanälven
Signerad Osslund. Olja på pannå, 39 x 51 cm.
Utförd omkring 1919
PROVENIENS: Brita och Georg K:son Kjellberg, Bromma
UTSTÄLLD: Helmer Osslund - Norrlands målare, Nationalmuseum, Stockholm 1971, katalognr 207
Åmells Konsthandel, Stockholm 1996, katalognr 21
Helmer Osslund, Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm 2009, katalognr 44.
Genom hela Helmer Osslunds produktion återkommer Ångermaälven som ett centralt motiv. Osslund själv har sagt att här fanns de vackraste forsar han någonsin sett. Mellan åren 1916 och 1919 bodde Osslund vid Ångermanälven, vid Granvåg. Denna mycket lyckliga tid i hans liv avspeglar sig även i måleriet. Många är också de motiv från trakten som tillkom under denna period - däribland auktionens målning med motiv från Näsåker, beläget vid Nämforsen. Osslunds har här experimenterat med koloriten som lyckats fånga platsens atmosfär. De klara och friska färgerna förmedlar verkligen den höga höstluften. Målningens formspråk och med linjerna och kunturerna för också våra tankar till tidens rådande jugendstil med de slingrande, böljande linjerna.