1191. Kandelabrar, ett par, parisarbeten, Restauration

Objektsbeskrivning
KANDELABRAR, ett par, parisarbeten, Restauration, för vardera tre ljus, delvis brännförgylld, förgylld och mörkpatinerad brons, fyrkantig fot med pelarformade rutmönstrade baser med blomdekor, krönta av segergudinnan Viktoria, stående på klot, bärande blomsterkransar med ljusarmar i form av ymninghetshorn med växtornamentik, lösa manschetter, höjd 60 cm; slitage, lagning, manschetter gamla men ej ursprungliga
LITTERATUR: Marie-France Dupuy-Baylet: Les Bronzes Du Mobilier National 1800-1870, Dijon 2010, jämför mycket snarlik kandelaber sidan 257