1139. Spegellampetter, ett par, tillskrivna Jonas Frisk

Objektsbeskrivning
SPEGELLAMPETTER, ett par, gustavianska stockholmsarbeten, tillskrivna Jonas Frisk (mästare i Stockholm 1805-49), för två ljus vardera, träskuren dekor, förgyllda med polerat guld och slagmetall, krönta av bandrosetter, dekor av pärlstav, nedre kanter med korslagda lagerkvistar, kvicksilverfolierade glas, ljusarmar av mässing, ovala 57 x 33,5 cm; smärre lagningar, senare ljusarmar
LITTERATUR: Torsten Sylvén & Elsebeth Welander-Berggren: Speglar, Spegelmakare och Fabrikörer i Sverige 1650-1850, Stockholm 2000, jämför spegellampetter signerade av Jonas Frisk och hallstämplade 1805, sidan 127