1138. Stolar, tolv stycken, stockholmsarbeten i empire

Objektsbeskrivning
STOLAR, tolv stycken, stockholmsarbeten i empire, tillskrivna Ephraim Ståhl (stolmakare i Stockholm 1794-1820/21), i den egyptiserande stilen, träskuren dekor och pastellage, bemålade och förgyllda, stoppad ryggbricka, dekor av bladstav i rygg och sarger, ryggen med lyra och palmettdekor, stolparna med sfinxhuvuden och fruktfestoner, hörnfleuroner, bladhölstrade ben med gles kannelering, sabelformade bakben; renoverade, med individuella variationer
LITTERATUR
Sigurd Wallin: Grönsö - hemmet i ett stort uppländskt herrgårdshus, Stockholm 1952, jämför snarlik variant av stol med stoppad rygg, bild 446
Eva Nordenfelt: Ephraim Ståhl en kunglig stolmakare, Stockholm 2007, jämför variant av stolstypen på Skokloster, tillskrivna Ephraim Ståhl, sidan 192
Stoluppsättningen tillhör en mycket särpräglad typ av stolar som tillverkades i övergången mellan den sengustavianska eran och den svenska empiren. Formspråket är till övervägande del sengustaviansk, med undantag från den för empiren så typiska lyran, vilket osökt för tankarna till inredningen i musiksalong. Dekoren med de egyptiserande sfinxhuvuden i ryggen är ett arv från det napoleanska fälttåget till Egypten, vilket blev ett populärt inslag i flera av Ephraim Ståhls möbler. Modellen har drag som även skulle kunna tillskrivas kollegan Erik Öhrmark eller den något yngre Johan Melchior Lundberg d.y., dock är känslan i det tekniska utförande mycket signfikativt för Ephraim Ståhls sittmöbler.