1134. Appliquer, ett par, gustavianska

Objektsbeskrivning
APPLIQUER, ett par, gustavianska stockholmsarbeten, för två ljus vardera, matterad och polerad brännförgylld brons, ciselerade, dekor av vinklasar, akantus, kannelyrer, krönta av flammande urnor, volutformade ljusarmar, lösa manschetter, höjd 35 cm; lagning, manschetter ej ursprungliga

Ändringar
Skall vara gustavianska stockholmsarbeten.
Should be Gustavian, manufactured in Stockholm.