1131. Appliquer, ett par, Louis XV

Objektsbeskrivning
APPLIQUER, ett par, Louis XV, Frankrike, brännförgylld brons, parställda, i form av akantus och rocailler med blomsterdekor och uppsvängda ljusarmar, droppskålar av akantus respektive ekblad, höjd 48 cm; slitage, smärre lagningar
Appliquerna har den för rokokon så typiska asymmestriska uppbyggnaden, med virvlande blad och slingor, fantasifullt komponerade med naturen som förebild. De flammande ljushållarna har olika droppskålar, som är parställda i förhållande till sitt motstycke, vilket är typiskt för parisarbeten från Louis XV-epoken. Att appliquerna har små variationer i sin utformning sinsemellan är inte heller ovanligt om man jämför med dylika i utländska offentliga samlingar.