1130. Konsolbord, parisarbete i Louis XV-stil

Objektsbeskrivning
KONSOLBORD, parisarbete i Louis XV-stil, 1800-talets andra hälft, av J.-B.-A. Lanneau (verksam i Paris omkring 1860-1880-talet), signerat Lanneau, träskuren dekor, förgylld med polerat guld och slagmetall, genombruten sarg med gallerverk, ymnig dekor av blomsterfestoner, rocailler och voluter, skiva av carraramarmor, höjd 92,5, 84 x 47 cm; dekorskador, smärre lagningar