1121. Armlänsstolar, ett par, tillskrivna Ephraim Ståhl

Objektsbeskrivning
ARMLÄNSSTOLAR, ett par, sengustavianska stockholmsarbeten, tillskrivna Ephraim Ståhl (stolmakare i Stockholm 1794-1820/21), båda med Stockholms stolmakarämbetes sigill, dekoren delvis pastellage och träskuren, förgyllda och bemålade; smärre skador
LITTERATUR: Eva Nordenfelt: Ephraim Ståhl en kunglig stolmakare, Stockholm 2007, jämför närmast identisk fåtöljer sidan 246