1099. Byrå, rokoko, av Jacob Sjölin

Objektsbeskrivning
BYRÅ, rokoko av stockholmskvalitet, av Jacob Sjölin (mästare i Köping och Kungsör 1767-85/88), stämpelsignerad JAC: SJÖLIN. KÖPING OCH KONGSÖR: N:o 87., samt Köpings hallstämpel, tillverkad på 1780-talet, fanerad med alm och alrot, beslag av förgylld mässing, draghandtag och nyckelskyltar med rocailler och växtornamentik, skrivskiva, höjd 80, 112 x 59 cm; smärre skador och lagningar, senare lås, spår av fotbeslag
LITTERATUR: Åke Nisbeth: Schatullmakare i Köping och Kungsör, Västmanlands Fornminnesförenings årsskrift, Västerås 1960, jämför brännstämpel av typ C, använd fr.o.m. 1780 sidan 31
Få hantverkare har varit så förknippade med ett material som Jacob Sjölin med alroten. Hans hantverkskicklighet och känsla för materialet resulterade i otaliga möbler med ett speciellt djup och en vacker lyster i alrotsytan. Sjölin hade sina rötter i Småland, närmare bestämt i Adelövs socken, och föddes under namnet Jacob Fulmosson år 1737. I unga år gav sig Sjölin av till Gränna och det var sannolikt där som han träffade Jonas Nordling, sedermera schatullmakare och lackerare i Arboga, vid tidpunkten gesäll hos lackeraren Nils Salvin i Gränna. I Arboga ändrade Jacob Fulmosson sitt namn till Schöldin, vilket slutligen blev Siölin. Jonas Nordling gick bort år 1765 och hans änka fortsatte att driva verkstaden vidare med Jacob Sjölin som verksgesäll. Efter en period gav sig Sjölin av från Arboga till Köping, där han år 1767 blev mästare. År 1779 flyttade Sjölin vidare till Kungsör med sin verkstad, där han blev kvar till död 1785. Kunskapen om lackeraryrket kom säkert att påverka Sjölin i hans dagliga verk, då han kom att utveckla metoder av ytbehandling som gjorde att fällborden stod emot fukt, inte minst viktigt när modedrycken te skulle tillredas av frun i huset. Hans metod att färga alroten kom att falla i glömska efter hans död eller var det kanske så att han aldrig delgav någon sin kunskap?