1098. Speglar, ett par, stockholmsarbeten i rokoko

Objektsbeskrivning
SPEGLAR, ett par, stockholmsarbeten i rokoko, Nils Sundströms krets, dekor i papier maché, förgylld med polerat guld och slagmetall, genombrutet bevingat krön i Hårlemans art, dekor av rocailler, ströblomster och voluter, graverad dekor av flätverk samt pikerade fält, kvicksilverfolierade glas, 116,5 x 47,5 cm; obetydliga dekorskador, lagningar