1086. Armlänsstolar, ett par, sengustavianska

Objektsbeskrivning
ARMLÄNSSTOLAR, ett par, sengustavianska stockholmsarbeten, tillskrivna Ephraim Ståhl (stolmakare i Stockholm 1794-1820/21), delvis träskuren dekor och pastellage, armlän med lejonmaskaroner, ryggbrickan med palmetter, bladhölstrade kannelerade ben, bemålade; smärre skador
Jämför fyra mycket snarlika armlänsstolar, tidigare i samlingarna på Krusenbergs herrgård, Alsike socken, Upplands län