1081. Armlänsstolar, ett par, stockholmsarbeten i rokoko

Objektsbeskrivning
ARMLÄNSSTOLAR, ett par, stockholmsarbeten i rokoko, träskuren dekor, parställda, dekor av krönande asymmetrisk musseldekor, rocailler, punsade fält, benen med fjällskärning, sitsar klädda med mocka, bemålad i gulockra; smärre lagningar
LITTERATUR: Lars Sjöberg och Ursula Sjöberg: Stolar, taburetter & fåtöljer, Västerås 2003, jämför snarlik armlänsstol tillverkad i Stockholm på 1770-talet, sidan 68