1060. Grande Coupe, högklassigt parisarbete i empire

Objektsbeskrivning
GRANDE COUPE, högklassigt parisarbete i empire, tillskriven Pierre-Phillipe Thomires verkstad (skulptör och bronsgjutare i Paris, 1751-1843), matterad och polerad brännförgylld brons, rektangulär sockel på tassfötter, dekor av kymation, sidorna med palmetter, korslagda ymninghetshorn och bevingade kvinnogestalter, dansande baccantinnor klädda i ciselerade vädursskinn, efter Claude Michel Claudion, attribut av lagerkrans, vinkopp och vinlövsgreppar, uppsvängd oval korg med palmetter och vinlövsgirlang, medföljer målad insats av koppar, höjd 64,5, 35 x 23,5 cm
LITTERATUR
Hans Ottomeyer & Peter Pröschel: Vergoldete Bronzen, band I, München 1986, jämför förlagor tillskrivna Clodion sidan 285, samt bordsuppsatser signerade av Pierre-Philippe Thomire sidan 382f och 386f
Under empiren skedde en omfattande uppdatering av den kungliga taffeln och dess dukning, i form av bordsuppsatser, etagèrer, kandelabrar, plateauer och bordsdekorationer. I spetsen för denna luxiösa produktion gick de franska bronsgjutarna, anförda av den främste bland parismästarna, Pierre-Phillipe Thomire. Under kejsar Napoleon Bonapartes epok blommade den franska empiren ut och Thomires aldrig sinande formspråk blev en förebild för hans yrkesbröder Feuchère, Galle och Ravrio.
Centralt på bordet placerades Grande Coupen på en bordsplateau, som kunde reflektera bordsuppsatsens häpnadsväckande blomsterarrangemang. Förebilden för de extatiskt dansande baccantinorna finner vi i den franske rokokoskulptören Claude Michel Claudions verk. Rokokons asymmetriska formspråk bildar ett livfullt blickfång mot den strama empirens stiliserade ornamentik. Thomires produktion präglas av utsökt detaljarbete i gjutning, ciselering och inte minst de vackert matterad och polerade brännförgyllningarna.