1053. Taburett, senbarock, Sverige

Objektsbeskrivning
TABURETT, senbarock, Sverige, träskuren dekor, utsvängda ben med akantusdekor och voluter, avslutande klövfötter, svarvat benkryss, skinnklädd, bemålad, höjd 40, diameter 74 cm; smärre lagningar och komplettering