1052. Spegel, barock, Nordeuropa

Objektsbeskrivning
SPEGEL, barock, Nordeuropa, träskuren dekor, förgylld med slagmetall, uppsvängt krön med akantus och voluter, ramen med eklöv, akantuskapitäl, bandfläta, silverfolierade glas, mittglas fasetterat, kantglass, 103,5 x 58 cm; smärre dekorskador, lagningar
PROVENIENS: Arkitekten Ture Ryberg (1888-1961), Stockholm