1048. Bordspendyl, gustaviansk, av Per Henrik Beurling

Objektsbeskrivning
BORDSPENDYL, gustavianskt stockholmsarbete, signerad Beurling, Stockholm (Per Henrik B., mästare i Stockholm 1783-1806), porfyr med beslag av delvis brännförgylld brons, sockel av vit marmor, halvslag, höjd 51 cm; kedjor och klangskål saknas

Exportförbud

Ändringar