1047. Bordspendyl, parisarbete, Restauration

Objektsbeskrivning
BORDSPENDYL, parisarbete, Restauration, matterad och polerad brännförgylld brons, krönt av Venus med blomsterkrans och Amor med pilar och turturduvor, basen med sceneri av Venus och Amor i klassicerande landskap med amoriner, volutformade fötter, halvslag, höjd 46 cm; nyckel saknas