1044. Bordspendyl, parisarbete, Restauration

Objektsbeskrivning
BORDSPENDYL, parisarbete, Restauration, matterad och polerad brännförgylld och mörkpatinerad brons, marmo nero, krönt av flöjtspelande Pan vid stubbe med lejonskinn, attribut av panflöjt, herdestav, horn och krans, basen med emblem av Thyrsosstav, symbal, panflöjt och vinkanna, främre fötter av faunhuvuden och bockklövar, höjd 53 cm; smärre skador, minutvisaren av, nyckel saknas