1042. Stolar, sex stycken, av J.M. Lundberg d.y.

Objektsbeskrivning
STOLAR, sex stycken, sengustavianska stockholmsarbeten, av Johan Melchior Lundberg d.y. (stolmakare i Stockholm 1808-1834/35), varav fyra signerade MLB samt med Stockholms stolmakarämbetes sigill, träskuren dekor, stoppade ryggbrickor av sulla-modell, lotusspjällor, genomgående kymation i sarger, linsanfanger, bladhölstrade avsmalnande kannelerade ben, sabelformade bakben, bemålade; smärre lagningar och kompletteringar