1040. Kolonner, ett par, gustavianska, 1800-tal

Objektsbeskrivning
KOLONNER, ett par, gustavianska, 1800-tal, träskurna, kannelerade, dekor av lagerstav, bemålad och förgylld dekor, marmorerad fotplatta, stämpelmärkta Heby Fideikommiss, höjd 118 cm
PROVENIENS: Heby säteri, Gåsinge Dillnäs socken, Södermanlands län
LITTERATUR: Susanna Scherman: Svenska lanthus, Stockholm 2010, en av kolonnerna avbildad i förmaket på Heby sidan 130