1035. Fåtöljer, ett par, gustavianska

Objektsbeskrivning
FÅTÖLJER, ett par, gustavianska stockholmsarbeten, tillskrivna Johan Erik Höglander (mästare i Stockholm 1777-1813), märkta med Stockholms stolmakarämbetes sigill, träskuren dekor, stoppad ryggbricka med svarvad balusterdekor, genomgående bladsnitt i sarger, hörnfleuroner, överkragade avsmalnande ben med kannelering, bemålade; smärre lagning, ett ben med bräckage
LITTERATUR: Lars Sjöberg och Ursula Sjöberg: Stolar, taburetter & fåtöljer, Västerås 2003, jämför närmast identisk modell signerad IEH, sidan 154