1020. Taburetter, ett par, gustavianska

Objektsbeskrivning
TABURETTER, ett par, gustavianska stockholmsarbeten, tillskrivna Johan Erik Höglander (stolmakare i Stockholm 1777-1813), träskuren dekor, två sarger lätt svängda, hörnfleuroner, bladsnitt, överkragade ben med godronnering, kannelerade ben, H-kryss, bemålade; smärre skador
LITTERATUR: Torsten Sylvén: Stolens Guldålder 1650-1850, Stockholm 2003, jämför mycket snarlika taburetter signerade Johan Erik Höglander, sidan 100