1014. Matsalsstolar, tolv stycken, av Johan Lindgren

Objektsbeskrivning
MATSALSSTOLAR, tolv stycken, höggustavianska stockholmsarbeten, av Johan Lindgren (mästare i Stockholm 1770-1800), samtliga dubbelsignerade ILG, två med Stockholms stolmakarämbetes sigill, träskuren dekor, framtagen och retuscherad originalfärg i pärlgrått, rektangulär ryggkarm med insvängda hörn, krönets hålkäl med skuren bladdekor, genombruten ryggbricka med cirkeldekor och hålkäl, benens anfanger med hörnfleuroner, raka frontsarger, kannelerade ben, H-kryss med svarvad dekor; obetydliga kompletteringar
PROVENIENS
Regnaholms herrgård, Regna socken, Östergötlands län
LITTERATUR
Lars Sjöberg och Ursula Sjöberg: Stolar, taburetter & fåtöljer, Västerås 2003, jämför snarlik stolsmodell signerad ILG, sidan 120, samt text sidan 116ff
Stolmakaren Johan Lindgren är känd för sina gustavianska salsstolar, hans driftighet och vackert skurna dekor gjorde att efterfrågan var stor på hans alster. Trots sin blott 54-åriga levnad levererade hans verkstad en stor mängd sittmöbler under såväl rokokon, transitionstiden, som den gustavianska eran. Signifikativt för matsalstolarna är den kraftfulla modellen, med en enkelhet och elegans som präglar de höggustavianska sittmöblerna i stor utsträckning. Det är synnerligen ovanligt att se ett helt dussin stolar signerade av samma mästare och utav så hög kvalitet.