1013. Golvur, Jämtland, sannolikt Kougsta

Objektsbeskrivning
GOLVUR, 1800-talets början, Jämtland, daterat 1809, träskuren dekor, polykromt bemålat, huven med genombruten dekor av stiliserad blom- och bladranka, urtavlan signerad Wangerin - Fahlun, No. 96 (Johan Gottlieb W., 1728-1800), höjd 239 cm; smärre lagningar och skador
Urfodralets färg- och formspråk ger associationer till två olika tillverkare i Jämtland omkring år 1800, dels Swen Hansson Berglin (1736-1811), dels verkstaden i Kougsta, Häggenås. Båda inspirerades av Jämtlands skickligaste bildhuggare under det sena 1700-talet Johan Edler (1734-1797).
LITTERATUR: Per Falck, Kersti Holmquist & Maj Nodermann: Tidsfodral, Stockholm 1996, jämför bilder sidan 154, 155 & 156
Gunnar Pipping, Elis Sidenbladh and Erik Elfström: Urmakare och klockor i Sverige och Finland, Stockholm 1995, sidan 489

Exportförbud

Ändringar