1010. Banketter, ett par, av Johan Hammarström

Objektsbeskrivning
BANKETTER, ett par, sengustavianska stockholmsarbeten, av Johan Hammarström (mästare i Stockholm 1794-1812/19), signerade IHS, träskuren dekor, förgyllda, uppsvängda armstöd med voluter, sarger med kymation, hörnfleuroner, bladhölstrade kannelerade ben; smärre skador
PROVENIENS: Friherre David Teodor von Schulzenhielm, Västlandaholms herrgård, Västra Skedevi socken, Västmanlands län