1008. Taburetter, ett par, av Erik Öhrmark

Objektsbeskrivning
TABURETTER, ett par, gustavianska stockholmsarbeten, av Erik Öhrmark (mästare i Stockholm 1777-1813/16), signerade EÖM, träskuren dekor, sarger med bandfläta, hörnfleuroner, godronnerade överkragade ben med kannelering, bemålade