1003. Bordspendyl, stockholmsarbete i empire

Objektsbeskrivning
BORDSPENDYL, stockholmsarbete i empire, matterad och polerad brännförgylld brons samt polerad och lackerad brons på sparytor, foten med ymning dekor av växtornamentik och snäcka, sockeln med troféknippe, krönt av kung Karl XIV Johan till häst, halvslag, höjd 46 cm; smärre skador och lagningar
PROVENIENS: Inköpt av överste Christian Lovén d.ä. från Karl XV:s samling på Bäckaskogs slott
LITTERATUR: Härskarkonst, Nationalmuseum, Stockholm 2010, jämför bordspendyl i interiör från Karl Johans sängkammare på Rosendals slott, sidan 196