1671. Kabinettskåp, renässanstil

Objektsbeskrivning
KABINETTSKÅP, renässansstil, sannolikt Hessen, 1800-tal, svärtat trä med ymnigt skurna och graverade bendekorer i form av fjällornamentik, akantus, trofégrupper, dörrspeglarna med vapensköldar av furstehuset Hessen-Anhaldt och Lantgreven av Hessen, insidan med kartuscher innehållande latinska inskriptioner, höjd 50, 47 x 26,5 cm; dekorskador, lagningar, ett lås saknas, dörrar och lock slagna
PROVENIENS: Antikhandlare Mauritz Carl Hirsch sterbhus, Stockholm
såld via auktion 23-24 oktober 1929 vid Stallmästargården för 1.700 kr, katalogiserad som renässans, nr 38, avbildad plansch XI