1508. Bokskåp, stockholmsarbete i Karl Johan

Objektsbeskrivning
BOKSKÅP, stockholmsarbete i Karl Johan, mahognyfanerat, förgyllda pressade mässingsbeslag, krönet i form av antikiserade altarform, övre delen med glasdörrar och hyllinrednining, spröjs med rosetter, märkt Grevinnan A.S. Henckel von Donnermarck, höjd 223,5, 148,5 x 59 cm; smärre skador
PROVENIENS: Grevinnan Anne-Sophie Henckel von Donnersmarck, född von Celsing, g.m. Johannes Henckel von Donnermarck, São Paolo