1505. Banketter, ett par, av Melchior Lundberg

Objektsbeskrivning
BANKETTER, ett par, gustavianska stockholmsarbeten, av Melchior Lundberg (stolmakare i Stockholm 1774-1812), signerade MLB, träskuren dekor av bandfläta i sarger och ben, benens övre sidor räfflade, benkryss med linser, skulpterat benstag, sannolikt originalstoppning, gråmålade; smärre skador, lagningar och kompletteringar
PROVENIENS: Birger Ripp, Bromölla