1501. Spegellampett, sengustaviansk, av Pehr Ljung

Objektsbeskrivning
SPEGELLAMPETT, sengustavianskt stockholmsarbete av slottskvalitet, av Pehr Ljung (ornamentsbildhuggare i Stockholm 1743-1819), sannolikt i samarbete med Carl Gustaf Fyrwalds verkstad (spegelfabrikör i Stockholm 1776-1825/32), för två ljus, träskuren dekor förgylld med polerat guld och slagmetall, kvicksilverfolierat glas, sannolikt originalglas, rektangulär form med hängande blomstergirlanger i basen, högklassig ljusarm i brännförgylld brons med dekor av akantus, liggande rektangulärt fält med växtornamentik, ramen med dubbelpärlstav, krönet med korslagda lagerkvistar kring ovalt fält med motiv av klassicerande offerscen i Louis Masreliez krets, gesims med joniskt kymation samt krönande akantusdekor, 121 x 70,5 cm
LITTERATUR: Torsten Sylvén & Elsebeth Welander-Berggren: Speglar, Spegelmakare och Fabrikörer i Sverige 1650-1850, Stockholm 2000, jämför spegel signerad Pehr Ljung, Stockholm 1787, sidan 166
Spegellampetten är ett synnerligen högklassigt arbete av ornamentsbildhuggaren Pehr Ljung, med det för honom så signifikativa formspråket i såväl ramens geometriska form, såsom dekorernas perfektion i bildhuggeriarbetet. Ljungs arbeten ligger på en högre och mer raffinerad nivå än många av hans samtida kollegors verk. Genom sin för samtiden nyklassicistiska formgivning, det imponerande formatet och den ypperliga kvalitén är det sannolikt ett beställningsarbete för antingen en kunglig mottagare eller ur den högadliga kretsen kring hovet.

Exportförbud

Ändringar