2000. GUSTAF CEDERSTRÖM, 1845-1933, Karl XII hyllas

Objektsbeskrivning
GUSTAF CEDERSTRÖM
1845-1933
Karl XII hyllas
Signerad och daterad G. Cederström 1921. Olja på duk, 143 x 186 cm.
PROVENIENS
Direktör Albert Grumme, Stockholm
UTSTÄLLD
Gustaf Cederströms minnesutställning, Liljevalchs Konsthall, Stockholm 1935, katalognr 67
LITTERATUR
Axel L. Romdahl: Gustaf Cederström, Stockholm 1935
Friherre Gustaf Cederströms intresse för historia väcktes redan när han var liten. Familjen högaktade Karl XII och en av Cederströms förfäder hade varit med under kalabaliken i Bender. Cederström försökte sig först på en karriär som officer och utnämndes till underlöjtnant 1864 vid Värmlands fältjägarregemente, men tog 1870 avsked och sadlade om till konstnär. Han hade redan tidigare studerat vid Konstakademien i Stockholm, senare studerade han också under Ferdinand Fagerlin i Düsseldorf 1867 och Léon Bonnat i Paris.
Konstnärens stora genombrott blev målningen Karl XII:s likfärd, utförd 1878, som ställdes ut på världsutställningen i Paris. Verket köptes av den ryske storfursten Konstantin, men genom återköp efter revolutionen hamnade den slutligen på Göteborgs Konstmuseum. En replik beställdes av intresserade som var missnöjda med att tavlan inte hamnade i Sverige, vilken utfördes 1884 och överlämnades till Nationalmuseum i Stockholm. 1878 belönades Cederström även medalj av andra klassen vid världsutställningen i Paris. Under åren som följde kom Cederström att alltmer utpräglat framstå som den främste konstnärlige skildraren av karolinerna i bild.
Allt som Gustaf Cederström satte högst i livet fanns förtätat hos kung Karl XII och hans män. Gång efter annan sökte sig konstnären tillbaka till soldatkungen och hans folk och deras uppoffrande gärningar som för mannarnas del oftast slutade i mötet med ett oblitt öde. Det var inte bara de centrala situationerna eller den uttänkta militära strategin som intresserade och fascinerade Cederström, inte heller de i regel adliga officerarnas insats, de som så småningom skulle komma att beträda historiens scen med mer eller mindre lysande hjältegloria. Nej, det var mannen i ledet och den fruktansvärt krävande insats som förväntades av honom, som hade sin skildrare i Gustaf Cederström. Man reflekterar då gärna över vad dessa karolinska målningar kan ha betytt för den diktare som hyllade "det folk som i sin storhets fall gjorde sin fattigdom ärad inför världen."