2096. Säng Med Sänghimmel

Objektsbeskrivning
SÄNG med SÄNGHIMMEL, gustavianskt stockholmsarbete, träskuren dekor, förgylld med polerat guld och slagmetall, hjultrissor, höjd 126, 197 x 94 cm
PROVENIENS: Enligt uppgift köpt på auktion på Tullgarns slott, Södermanland.
HISTORIK: Auktion hölls på slottet 1803, efter hertig Fredrik Adolfs död.
LITTERATUR: Octavia Carlén: Tullgarns Slott och Hölö Socken, Stockholm 1871, s. 15
F.W Wrangel: Tullgarn, Stockholm 1888, s. 37, 43

Ändringar