79. Suzan Etkin, Unfolding 1

Objektsbeskrivning
SUZAN ETKIN
USA, född 1955
Unfolding 1 (Humid Dance)
Signerad och daterad på baksidan Suzan Etkin 1992. Olja på duk, 168 x 275 cm

PROVENIENS
Anders Tornberg Gallery, Lund

Ändringar
visas på skärmen