5. Piet Hein Eek, "Canteen Scrapwood Table",

Objektsbeskrivning
PIET HEIN EEK, "Canteen Scrapwood Table", bord, Holland, bestående av olika sammanfogade träslag, behandlat med vattenavstötande proxylack, brännmärkt PIET HEIN EEK Made in the Netherlands, höjd 80, skivan 300 x 100 cm

HISTORIK
Piet Hein Eek har i sin formgivning tagit tillvara på materialdelar vi vanligen inte hittar i möbler. Hein Eek har en tydlig vision om hur material kan återanvändas och ges nya användningsområden. Som han själv uttrycker det: "När jag ser någonting jag gillar börjar jag fundera på hur det kan användas. Det handlar om att se material som är tillgängliga för formgivning men som tidigare inte använts till det syftet".

Ändringar
Höjden felaktigt angiven, ska vara 80 cm.