135. Peter Sutherland, Its Good to own land

Objektsbeskrivning
PETER SUTHERLAND
USA, född 1976
Its Good to own land
Inkjet på vinyl och plywood, 82.9 x 121.9 cm
Utförd 2013

PROVENIENS
Paddle8
Privat samling, Malmö

Ändringar
visas på skärmen