123. Hans Gedda, Ulf Lundell

Droit de suite

Objektsbeskrivning
HANS GEDDA
född 1942
Ulf Lundell
Signerad och daterad på baksidan Hans Gedda 1977/2008. Gelatinsilverfotografi, bildmått 42 x 42 cm

UTSTÄLLD
"Hans Gedda, Svenska Angelägenheter", Åmells Konsthandel, Stockholm 2008

Ändringar
visas i salen