4165. Leif-Erik Nygårds, Marilyn Monroe

Droit de suite

Objektsbeskrivning
LEIF-ERIK NYGÅRDS
född 1939
Marilyn Monroe, Bel Air Hotel, June 27th 1962
Signerad och numrerad på baksidan Leif-Erik Nygårds 59/100. Cibachrome, 50 x 75 cm.