4157. Björn DAWID Dawidsson, Qmed

Droit de suite

Objektsbeskrivning
BJÖRN DAWID DAWIDSSON
född 1949
Q-med, 2003
Signerad och daterad på baksidan Dawid 2004. Pigmentprint från fotografiskt negativ monterad i originalram, 56 x 44,5 cm.