4156. Björn DAWID Dawidsson, "202385"

Droit de suite

Objektsbeskrivning
BJÖRN DAWID DAWIDSSON
född 1949
"202385" - ur serien "P", 1983
Signerad och daterad på baksidan Dawid 1985. Kontaktkopierat gelatinsilverfotografi, bildstorlek 19,5 x 24,5 cm, bladstorlek 23,7 x 30,2 cm.
Upplaga 1/3.