4150. Hans Hammarskiöld, Frost

Objektsbeskrivning
HANS HAMMARSKIÖLD
1925-2012
Frost, 1949
Signerad och numrerad på baksidan Hans Hammarskiöld 6/100. Kopierad 1993. Gelatinsilverfotografi, 38 x 28 cm.