4148. Bruno Ehrs, ur En gestaltad essä

Droit de suite

Objektsbeskrivning
BRUNO EHRS
född 1954
ur "En gestaltad essä", 1989
3 stycken. Samtliga signerade på baksidorna, gelatinsilverfotografier, vardera 23,5 x 18,5 cm

UTSTÄLLD
Millesgården, Lidingö 1989