4136. Hans Hammarskiöld, Agitator

Droit de suite

Objektsbeskrivning
HANS HAMMARSKIÖLD
1925-2012
Agitator, London 1955
Signerad och daterad på baksidan Hans Hammarskiöld 1955/2008. Gelatinsilverfotografi, 40 x 30 cm.