4114. Olle Ängqvist, Befolkat III

Droit de suite

Objektsbeskrivning
OLLE ÄNGQVIST
1922-2006
Befolkat III
Signerad och daterad på baksidan Olle Ängqvist -91. Olja på pannå, 122 x 98 cm