4113. Juliao Sarmento, Utan titel

Droit de suite

Objektsbeskrivning
JULIAO SARMENTO
Portugal, född 1948
Utan titel
Signerad och daterad på baksidan Juliao Sarmento -84. Gouache på papper, ca 138 x 97 cm.

PROVENIENS
Anders Tornberg Gallery, Lund