4110. Barbro Östlihn, 17th William Street

Droit de suite

Objektsbeskrivning
BARBRO ÖSTLIHN
1930-1995
17th William Street
Signerad och daterad Östlihn 1967. Olja på duk, 142 x 178 cm.