4108. Juliao Sarmento, Caneiro

Droit de suite

Objektsbeskrivning
JULIAO SARMENTO
Portugal, född 1948
Caneiro
Signerad och daterad på baksidan Juliao Sarmento 26.3.86. Olja på papper, 140/150 x 267 cm.
Oramad.

PROVENIENS
Anders Tornberg Gallery, Lund

Visas på begäran